Trafik Sigortası

Trafik Sigortası
Sigorta Sor

Trafik Sigortası

Trafik Sigortası

 

Trafik Sigortası, Karayolları Trafik Kanununun 2918 sayılı hükmünce trafiğe çıkan her araç için yapılması zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür. Trafik Sigortasının yapılmasındaki temel amaç; karışılan kazada karşı tarafın uğradığı hasar neticesinde karşılaştığı kayıpların üstlenilmesidir. Yani bu sigorta türü, zorunlu olarak bu sigortayı yaptırmış araç sahibinin zararını karşılamaz. Araç sahiplerinin kendi zararlarını karşılamak amacıyla kasko yaptırmaları gerekir.

 

Trafik Sigortasında; sigortayı yaptıran araç sahibi ve aracı değil, karşı araç ve sahipleri karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına alınmaktadır. Bu sigorta sayesinde suçlu taraf siz olmanız durumunda hasar sonucu oluşan masrafları ödemek zorunda kalmazsınız. Hatta ciddi yaralanmalar veya ölüm gibi sonuçlar doğuran kazalarda dahi kusurlu olan araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu maddi tazminatlar bu sigorta kapsamına girmekte ve teminat altına alınmaktadır.

 

Trafik Sigortasının prim ve teminatları Hazine Müsteşarlığı tarafından standart olarak belirlenir. Ancak primlerin fiyat ve ödeme koşulları belirlenirken farklı değişkenler göz önüne alınır. Her sigorta şirketi tarafından serbestçe belirlenen bu koşullar, içeriğine göre belirlenen bir üst limite sahiptir. Bu limitler belirlenirken aracın türü, aracın bağlı bulunduğu il gibi şartlar değerlendirmeye alınır. Örneğin; aracın bağlı bulunduğu ilin araç yoğunluğu fazlaysa ve trafik kazalarının sık yaşandığı bir yer ise kazaya karışma riskinin daha yüksek olması nedeniyle sigorta fiyatı daha fazla olacaktır.

Trafik Sigorta poliçesinin süresi 1 yıldır. Bu süre dolmadan önce sigorta poliçesinin yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmemesi durumunda araç trafikten men edilir.

Trafik Sigortası Neleri Kapsar?

 • Çekilmekte olan römork, yarı römork ya da bir aracın neden olabileceği zararlar çekicinin sigorta kapsamına girer. Ancak, insan taşımakta olan römorklar -poliçede ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış ise- sigorta teminatına dâhil olur.
 • Bir kazada ortaya çıkan zararın önüne geçilmesi ya da azaltılması amacıyla, sigorta sahibinin üstlendiği zorunlu harcamalar, teminat limitleri dâhilinde Doğa Sigorta tarafından karşılanır.
 • Hak sahibinin aracında meydana gelen değer kaybı dâhil olmak üzere uğradığı maddi zararlar sigorta eksperinin tespiti sonucunda Doğa Sigorta tarafından karşılanır.
 • Üçüncü kişinin trafik kazası sebebiyle bedenen eski haline dönmesi için protez organ masrafları dâhil olmakla birlikte tüm tedavi giderleri sağlık giderleri teminatı ile karşılanır. Doğa Sigorta tarafından gerçekleştirilen aktarımın ardından bu teminatın ödeme sorumluluğu Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) geçer.
 • Doğa Sigorta, üçüncü kişinin trafik kazası nedeniyle sürekli sakatlığının oluşması durumunda ileride uğrayacağı maddi zararları tazmin etmektedir. Bunun için yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra hesaplanan bakıcı giderleri -teminat limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla- Doğa Sigorta tarafından karşılanır.
 • Doğa Sigorta, üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalacak yakınlarının destek zararlarını karşılamakla yükümlüdür.

 

Zorunlu Trafik Sigortası

Trafik Sigortası primleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yıllık olarak belirlenmektedir. Ödenecek prim tutarının hesaplanmasında aşağıda yer alan değişkenler göz önünde bulundurulur:

 •        Aracınızın bir önceki yıl hasarsızlık notu
 •        Aracın marka ve model özellikleri
 •        İl trafik yoğunluğu
 •        Sigorta yapılacak yıl için belirlenen prim tutarı
 •         Aracın kullanım amacı

Primleri birbirinden ayıran temel fark hasarsızlık indirimlerinden oluşmaktadır. Örneğin; aracınız ile bir önceki yıl bir kaza yapmadıysanız poliçe fiyatınıza belirli bir oranda indirim yansıtılacaktır. Ancak önceki yıl bir kazaya karıştıysanız ve bu kazada hatalı taraf sizseniz tarafınıza hasarsızlık indirimi yansıtılmayacaktır.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları'na ulaşmak için tıklayın.

Trafik Sigortası Primleri

Trafik sigortası fiyatları her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Ödenmesi gereken prim tutarı aşağıdaki değişkenler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.

 1. Aracınızın bir önceki yıl hasarsızlık notu,
 2. Aracın marka model özellikleri,
 3. İl trafik yoğunluğu,
 4. Sigorta yapılacak yıl için belirlenen prim miktarı,
 5. Aracın kullanım amacı, (hususi veya ticari)

Primler arasındaki temel fark hasarsızlık indirimlerinden oluşmaktadır. Eğer aracınız ile bir önceki yıl herhangi bir kaza yapmadıysanız poliçe fiyatlarınızda indirim olacaktır. Fakat bir kaza olmuşsa ve bu kazada araç sahibi hatalıysa tarafınıza hasarsızlık indirimi tanımlanmayacaktır.

Hasarsızlık indirimi hesaplaması 7 basamaklı bir merdiven gibi düşünülebilir.

Basamak No

İndirim(%)

Artırım(%)

7

45

 

6

30

 

5

15

 

4

-

-

3

 

50

2

 

100

1

 

150

 

Şimdi bu tablonun ne anlama geldiğini birlikte inceleyelim.

 • İlk kez trafiğe çıkacak olan araçlar sisteme 4.basamaktan giriş yapmaktadır.
 • Poliçe ilk yılını hasarsız tamamlarsa 5. Basamak üzerinden değerlendirilerek, %15 indirim uygulanacaktır.
 • Poliçe 2. Yılını hasarsız tamamlarsa 6. Basamak üzerinden değerlendirilerek, %30 indirim uygulanmaktadır.
 • Poliçe 3.yılını hasarsız tamamladığında 7. Basamak üzerinden değerlendirilerek, %45 indirim uygulanacaktır.
 • Poliçenin ilk yılında hasar meydana gelirse 3.Basamak üzerinden değerlendirilerek, poliçe fiyatında %50 artırım yapılacaktır.
 • Poliçenin 2. yılında da hasar meydana gelirse 2. Basamak üzerinden değerlendirme yapılarak, poliçe fiyatında %100 artırım yapılacaktır.
 • Poliçenin 3.yılında hasar meydana gelirse 1. Basamak üzerinden değerlendirme yapılarak, poliçe fiyatında %150 artırım yapılacaktır.
Bu Yazıyı Paylaş:

Facebook Twitter Linkedin Reddit Tumblr
Sigorta Sor

Hizmet Talep Formu

 Kampanya ve bildirimlerden haberdar olmak istiyorum.

×  WhatsApp'ta sohbet etmek için aşağıdaki temsilcilerimizden birini tıklayın veya bize info@sigortasor.com.tr adresine bir e-posta gönderin.

Bizi arayın +905304278666
Whatsapp Üzerinden İletişime Geçin